fr en

Brussels Minister

 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
(cc) Kabinet Smet

openbare werken Een nieuw gezicht voor het hart van Elsene

De Elsensesteenweg krijgt een nieuwe gezicht en wordt vanaf maart 2018 autoluw. De Elsensesteenweg wordt van de Naamsepoort tot aan het Fernand Cocqplein in drie zones ingedeeld. De zone wordt voorbehouden voor wandelaars, fietsers, taxi’s en bussen. De mobiliteit moet ook verbeterd worden, met onder meer een betere frequentie van bus 71.

LEES MEER
(cc) Kabinet Smet

openbare werken Nieuw ontwerp park Ninoofsepoort goedgekeurd

De Brusselse regering keurde onlangs het ontwerp voor de inrichting van het park aan de Ninoofsepoort goed. Het ontwerp komt er na drie inspraakmomenten voor buurtbewoners. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe park, inclusief tramsporen en wegenis klaar zijn tegen eind 2018.

LEES MEER
VGC Sportdienst

cultuur, jeugd en sport Meer dan 1.700 Brusselse leerlingen leren (beter) fietsen

Veel kinderen uit de eerste graad van het basisonderwijs kunnen nog niet of onvoldoende fietsen. Daarom zetten de VGC-sportdienst en de Stichting Vlaamse Schoolsport al sinds 2013 in op fietslessen voor Brusselse leerlingen. Wegens het grote succes wordt het aanbod elk jaar uitgebreid. In 2017 zullen meer dan 1.700 leerlingen (beter) leren fietsen.

LEES MEER
Reporters

mobiliteit Grand Prix welkom in Brussel, maar niet in Koekelberg

De Brusselse regering heeft een akkoord gegeven voor de organisatie van een Formule E in Brussel volgend jaar, maar niet op de site van Koekelberg. De e-race kan niet plaatsvinden in en rond het Elisabethpark omwille van veiligheidsredenen, te grote aanpassingen op vlak van infrastructuur en een te hoog risico op overlast voor de buurtbewoners.

LEES MEER