Brussels Minister

 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
autodelen

mobiliteit Brussel investeert in autodelen

Om het particuliere autodelen in Brussel aan te moedigen geeft minister van Mobiliteit Pascal Smet een subsidie van 38.500 euro aan de vzw Autopia. 'Een auto staat gemiddeld 96 procent van de tijd stil', zegt Smet. 'Dat legt een enorme claim op de openbare ruimte. Om de stad aangenamer te maken, gaan we dus voor minder auto’s die vaker gebruikt worden.'

LEES MEER
Kabinet Smet

openbare werken Pascal Smet sluit Marchantbrug Anderlecht af

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft op advies van Brussel Mobiliteit en na overleg met de gemeente Anderlecht de opdracht gegeven om de Marchantbrug met onmiddellijke ingang af te sluiten. Er mag geen gemotoriseerd verkeer meer over de brug, terwijl de Vaartdijk onder de brug wordt afgesloten voor alle verkeer.

LEES MEER
L3M

cultuur, jeugd en sport Jeugdhuis De Branding krijgt nieuw gebouw

Brussels minister Pascal Smet en Vlaams minister Sven Gatz investeren samen in een nieuw gebouw voor jeugdhuis De Branding in Jette. Van zodra de erfpachtovereenkomst met de gemeente Jette ondertekend is, kan de bouw van start gaan. 'We zijn bijzonder tevreden dat we er samen in geslaagd zijn dit aanslepende dossier eindelijk vlot te trekken', zeggen Gatz en Smet.

LEES MEER
Ninoofsepoort

openbare werken Info- en inspraakmomenten Ninoofsepoort & Vlaamsepoort

Minister Pascal Smet wil in januari in gesprek gaan over de ontwikkelingen van de openbare ruimte aan de Ninoofsepoort en de Vlaamsepoort.

LEES MEER