fr en

Brussels Minister

 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
kabinet Smet

mobiliteit De vier pijlers van een ambitieus fietsbeleid voor Brussel

Brussel heeft meer dan ooit nood aan een ambitieus fietsbeleid. Ook in de toekomst blijven we verder inzetten op deze 4 pijlers om van de fiets een volwaardig alternatief te maken in Brussel.

LEES MEER
(cc) Kabinet Smet

openbare werken Renovatie Hallepoorttunnel start volgende maandag

De renovatie van de Hallepoorttunnel start volgende maandag. Deze past in het Meerjaren Investeringsprogramma voor de renovatie van de Brusselse tunnels en zal de veiligheid van de gebruikers verbeteren. Een communicatiecampagne zal automobilisten informeren en hen aanraden om andere wegen te nemen of alternatieve vervoersmiddelen te overwegen.

LEES MEER
(cc) Kabinet Smet

openbare werken Een nieuw gezicht voor het hart van Elsene

De Elsensesteenweg krijgt een nieuwe gezicht en wordt vanaf maart 2018 autoluw. De Elsensesteenweg wordt van de Naamsepoort tot aan het Fernand Cocqplein in drie zones ingedeeld. De zone wordt voorbehouden voor wandelaars, fietsers, taxi’s en bussen. De mobiliteit moet ook verbeterd worden, met onder meer een betere frequentie van bus 71.

LEES MEER
(cc) Kabinet Smet

openbare werken Nieuw ontwerp park Ninoofsepoort goedgekeurd

De Brusselse regering keurde onlangs het ontwerp voor de inrichting van het park aan de Ninoofsepoort goed. Het ontwerp komt er na drie inspraakmomenten voor buurtbewoners. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe park, inclusief tramsporen en wegenis klaar zijn tegen eind 2018.

LEES MEER