fr en

Brussels Minister

 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
MIVB

mobiliteit Nieuwe metrolijn tussen Evere en Vorst definitief op de rails

De Brusselse regering heeft vandaag het richtplan van Beliris goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen het station Bordet in Evere en het Noordstation. Samen met de plannen van de MIVB en het Brussels gewest voor de ombouw van de tramlijn Noord-Zuid-Albert tot een metrolijn, is zo een belangrijke stap gezet om de bewoners en de bezoekers van Brussel een nieuwe, hoogwaardige ve...

LEES MEER
Reporters

mobiliteit Eerste stap GEN is onvoldoende

De Brusselse regering verwelkomt de officiële aankondiging door federaal minister Galant en spoorbaas Jo Cornu dat het GEN eind 2015 van start gaat. De regering beschouwt deze aankondiging als een eerste stap in de richting van een metropolitaan spooraanbod maar betreurt tegelijk dat ze deze informatie, ondanks de goede contacten die er de voorbije weken gelegd zijn, moet vernemen via de p...

LEES MEER
Brussel Mobiliteit

openbare werken Consensus over heraanleg Vanderkindereplein en Churchill-rotonde

Na het openbaar onderzoek en het advies van de overlegcommissie hebben het Brussels Gewest en de gemeente Ukkel een akkoord bereikt over de heraanleg van het Vanderkindereplein en de Churchill-rotonde. 'De MIVB moet deze zomer sowieso de tramsporen op het Vanderkindereplein vervangen. We willen van dit moment gebruik maken om meteen ook het volledige plein te vernieuwen', zegt Brussels minister...

LEES MEER
Reporters

mobiliteit Regering werkt laatste hinderpalen voor eengemaakt parkeerbeleid weg

De 19 Brusselse gemeenten krijgen tot 30 september om een parkeeractieplan goed te keuren dat in lijn is met het parkeerbeleid van het Gewest. Tegelijk neemt de Brusselse regering enkele hinderpalen weg die een gestroomlijnd parkeerbeleid tot nog toe in de weg stonden. ‘Om de autodruk in de Brusselse wijken aan te pakken is een duidelijk en eenvormig parkeerbeleid cruciaal’, zegt mi...

LEES MEER