fr en

Brussels Minister

 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
(cc) Bruss-it

cultuur, jeugd en sport VGC subsidieert achttien burgerprojecten in de publieke ruimte

Achttien burgerprojecten die inzetten op gemeenschapsvorming in de publieke ruimte krijgen dit jaar een subsidie tot 15.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Pascal Smet, collegelid in de VGC, bevoegd voor stedelijk beleid, collegevoorzitter Guy Vanhengel en collegelid Bianca Debaets lanceerden hiervoor eind september de projectoproep Bruss-it.

LEES MEER
(cc) Bruxelles Mobilité

mobiliteit Renovatie Hallepoorttunnel start op 27 februari

De werken voor de renovatie van de Hallepoorttunnel zullen starten op de eerste dag van de krokusvakantie. Dat laat Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet weten. Doel is dat de renovatie eind 2018 afgerond zal zijn. Er zal vooral 's nachts gewerkt worden om de overlast te beperken. Overdag zal het verkeer in de tunnel op een verminderd aantal rijstroken verlopen. De per...

LEES MEER
(cc) GoPress

brussel 'Ik ben niet anti-auto'

Pascal Smet is terug: 'Ik wil het autoverkeer verminderen. Dat heeft een groot voordeel: hoe minder auto's, hoe vlotter het verkeer. Daar zijn de bestuurders alleen maar bij gebaat. Ik ben niet anti-auto. En ik ben ervan overtuigd dat wie mij nu fel bekritiseert uiteindelijk tot inzicht zal komen.'

LEES MEER
(cc) FELT

cultuur, jeugd en sport VGC maakt middelen vrij voor nieuw leidingslokaal Chiro Molenbeek

Brussels Minister Pascal Smet maakt, als VGC-collegelid voor jeugd, 250.000 euro vrij voor de bouw van een nieuw leidingslokaal en materiaalruimte van Chiro Jijippeke uit Molenbeek. Smet wil zo de werking van de Chiro een boost geven en buiten spelen in de stad aanmoedigen. Chiro Jijippeke wil zelf via crowdfunding nog 9.300 euro ophalen om het lokaal in te richten.

LEES MEER