fr en

Brussels Minister

  • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

    Meer...
Kabinet Minister Pascal Smet

gezinsbeleid en bijstand aan personen Poincarélaan 66-68: het nieuwe huis voor de daklozen

Minister-President Rudi Vervoort, belast met de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stelde deze ochtend samen met de Ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Céline Fremault en Pascal Smet en de directie van Samusocial de nieuwe maatregelen voor de opvang van daklozen voor. In het gebouw op de Poincarélaan 66-68 dat aangekocht werd door het Gewest zullen permanent bijn...

LEES MEER
Samusocial

gezinsbeleid en bijstand aan personen Winteropvang daklozen start maandag 14 november

De winteropvang 2016 - 2017 voor daklozen in Brussel start vanaf maandag 14 november. Dat melden de bevoegde Brusselse Ministers voor Bijstand aan Personen in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Pascal Smet en Céline Fremault, en Samusocial.

LEES MEER
Housing First

gezinsbeleid en bijstand aan personen Brusselse armoedeprijs voor Housing First

In het kader van de internationale dag voor de strijd tegen armoede reikt het Brussels Platform Armoede haar jaarlijkse prijzen uit. Dit platform overkoepelt zeven Brusselse verenigingen die een stem geven aan mensen in moeilijkheden. Dit jaar gaat de prijs voor de beste armoedebestrijdingsmaatregel naar Brussels minister van Gezinsbeleid en Bijstand aan Personen Pascal Smet en Brussels ministe...

LEES MEER
Reporters / DPA

gezinsbeleid en bijstand aan personen Verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel

Op 14 april heeft de Brusselse regering in eerste lezing het voorontwerp van ordonnantie ter inrichting van het verplichte inburgeringstraject voor nieuwkomers goedgekeurd. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft een reglementair kader vastgelegd voor dit inburgeringstraject.

LEES MEER
Kabinet Minister Pascal Smet

gezinsbeleid en bijstand aan personen Maison Biloba Huis in Schaerbeek vernieuwd

Het Maison Biloba Huis werd grondig gerenoveerd en biedt ruimte aan 15 sociale woningen, een ontmoetingsruimte en een dagcentrum voor senioren en mantelzorgers. Dit project wil een gezellig en modern huis voor senioren die zich in een cultureel of economisch kwetsbare positie bevinden.

LEES MEER
Kabinet Smet

gezinsbeleid en bijstand aan personen Samusocial beschikt voortaan over een beheersovereenkomst

De Samusocial en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest, vertegenwoordigd door de Ministers bevoegd voor Bijstand aan Personen Céline Frémault en Pascal Smet, hebben samen een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2016-2019.

LEES MEER
Reporters

gezinsbeleid en bijstand aan personen Brussel trekt aan de alarmbel over asielcrisis

Het Brussels Gewest, de Stad Brussel, de gemeentes Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, en de Brusselse OCMW’s trekken aan de alarmbel over de toenemende groep asielzoekers die een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel en roepen de federale regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen.

LEES MEER
winteropvang

gezinsbeleid en bijstand aan personen 29% meer winteropvang

Het Brussels Gewest kan deze winter 1.241 dakloze mensen en gezinnen opvangen. Dat zijn er 281 meer dan vorig jaar. 'Ik ben heel tevreden dat we nog voor de winter klaar zijn met ons opvangplan. Zo kunnen we maximaal vermijden dat daklozen, niet zelden gezinnen met kinderen, de koude wintermaanden op straat moeten doorbrengen', zegt Pascal Smet.

LEES MEER
1 / 1