fr en

Brussels Minister

 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
parts

onderwijs Half miljoen voor dansschool PARTS

“De gesubsidieerde dansschool PARTS trekt studenten aan vanuit vijf continenten en draagt ontegensprekelijk bij aan de internationale uitstraling van Brussel als studenten- en onderwijsstad. Daarom heb ik uit het fonds ‘Brusselmiddelen’ geput - mét instemming van de Brusselse universiteit en hogescholen - om de voorziene Research Cyclus toch te organiseren. Ik ben tevre...

LEES MEER
Kabinet Smet

onderwijs Internationale zomercampussen voor Vlaams hoger onderwijs

Deze zomer kunnen vijf Vlaamse hogeronderwijsinstellingen internationale zomercampussen organiseren. “Zo kunnen we het Vlaams hoger onderwijs verder internationaliseren”, zegt Pascal Smet. 

LEES MEER
Kabinet Smet

onderwijs Stap over naar het onderwijs en neem je anciënniteit mee

Vanaf september 2014 kan wie de overstap maakt uit de privésector naar het kleuter- en leerplichtonderwijs tot 20 jaar geldelijke anciënniteit meenemen. “Zo kunnen we het onderwijspersoneel versterken en het toekomstig lerarentekort opvangen”, zegt Pascal Smet.

LEES MEER
Kabinet Smet

onderwijs Duidelijke afspraken maken scholen sterker

Vanaf volgend schooljaar staan de rechten en plichten waar leerlingen en leraars zich moeten aan houden bij betwistingen van examens of uitsluiting op school, vast. Daarnaast krijgen scholen een duidelijker kader om participatie op maat in te vullen. Ook moeten scholen voortaan bij belangrijke beslissingen ouders en leerlingen mee betrekken.  “Door het belang van onderling overleg te...

LEES MEER
Kabinet Smet$

onderwijs Pascal Smet maakt kennis met nieuwe onderwijsmethodes in innoverend...

Kinderen van de Lakense Louis Wittouckschool hebben maandagmiddag het bezoek gekregen van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet in het kader van PIEO. Het Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (PIEO)  zorgt voor intensieve coaching voor basisscholen in grootsteden om nieuwe leermethodes te ontwikkelen die de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het lerarenteam wordt bijgestaan door...

LEES MEER
Kabinet Smet

onderwijs Meer inclusief onderwijs

In het Vlaams parlement is een belangrijke stap gezet om het onderwijs meer inclusief te maken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het zogenoemde M-decreet is goedgekeurd. Een grote stap voorwaarts na meer dan 15 jaar discussie. Vanaf september 2015 krijgen leerlingen met een beperking de kans voortaan op de juiste plaats kwaliteitsvol onderwijs te volgen.

LEES MEER
Hylke Gryseels

onderwijs Zo werk je aan seksualiteit op school

“Met de handleiding ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’ kunnen scholen gepast reageren bij situaties van grensoverschrijdend seksueel gedrag of misbruik”, zegt minister van Onderwijs Pascal Smet. 

LEES MEER
1 / 30