fr en

Brussels Minister

 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...

Mijn visie op Mobiliteit

Mobiliteit bepaalt de levenskwaliteit van de stadsbewoner en is een essentiële factor voor de duurzame ontwikkeling van stad en rand. Ons Brussel moet de ambitie hebben om ruimte af te nemen van de auto en terug te geven aan wandelaars en fietsers, aan trams en bussen in eigen bedding. Concreet betekent dit een herverdeling van de openbare ruimte voor sneller openbaar vervoer, minder autoverkeer en meer plaats voor fietsers en voetgangers.

Als Brussels minister van Mobiliteit wil ik de voetgangerszones uitbreiden. Voor de fietsers komen er veel meer fietspaden. Het Gewest moet 100% befietsbaar zijn. De hele kleine Ring krijgt een gescheiden fietspad. Er komen meer fietsparkings en flattracks, fiets- en wandelpaden langs de spoorwegbeddingen. Er komt een grotere frequentie van het openbaar vervoer, ook 's avonds en in het weekend. Ik zet in op aparte bus- en trambeddingen, directe verbindingen met tram en bus van de wijken naar het centrum en overstapparkings. Voor de plaats van de auto in de stad is herverdeling het ordewoord. Ik wil het autobezit ontmoedigen door taxidiensten te verbeteren en door het veralgemenen van de toegankelijkheid van bus- en trambanen voor taxi's. Overstapparkings houden wagens uit de stad en laten chauffeurs toe vlot over te stappen op het openbaar vervoer. Het Gewestelijk Expresnet (kortweg GEN) moet versneld worden. Invalswegen worden stadsboulevards. Echte pleinen zorgen voor ontmoeting tussen passanten en bewoners. En architecturale landmarks verbinden stadspoorten en stadsdelen… Ik kies voor een mobiliteit die de levenskwaliteit in alle wijken garandeert.