fr en

Brussels Minister

 • Ons Brussel geeft kansen aan kinderen, geeft ouders en kinderen de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ons Brussel zal hen ondersteunen om de generatiekansarmoede te doorbreken.

  Meer...
 • De stad is het laboratorium waar de toekomst voorbereid wordt. In Brussel moet ruimte zijn voor creativiteit en experiment, om te spelen, te sporten en te leren.

  Meer...
 • De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de leefbaarheid van een stad. Brussel moet de hoofdstad zijn van pleinen en parken.

  Meer...
 • Brussel beleef je op de tram, te voet, met de fiets, in de ontmoeting met andere mensen. Dat vraagt een openbaar vervoer en een ruimtelijke ordening die gericht is op een evenwicht tussen ontmoeting en passage.

  Meer...

Mijn visie op Openbare Werken

Na het verval van hun industriële functie hebben steden zich overal in de wereld gericht op stadsontwikkeling om de stadsvlucht tegen te gaan. Nu wordt ook Brussel volwassen. Ik geloof in ontmoeting en wil daarvoor de openbare ruimte zo inrichten dat die ontmoeting spontaan ontstaat. Dat vraagt een ruimtelijke ordening die rekening houdt met hoe mensen samenleven en dat samenleven vergemakkelijkt. Dat vraagt een architectuur die inspeelt op snelle demografische veranderingen en op diversiteit. Ons Brussel zal de hoofdstad van openbare pleinen zijn, van tientallen Flagey-pleinen, van brede trottoirs, van ondergrondse parkings, van veilige fietspaden. Ons Brussel mikt ook resoluut op architectuur. Geen banele gebouwen zonder ziel.

Als Brussels minister van Openbare Werken wil ik van de kanaalzone de ruggengraat van onze stad maken. Ik wil het huidige niemandsland in de Zuidwijk laten verdwijnen door een link te maken tussen het Zuidstation en de Stalingradlaan. Ik wil dat Brussel de groenste stad wordt door parken aan te leggen, onder andere aan de Ninoofse Poort en het Weststation. Ik zet in op tien nieuwe wijken met ambitieuze stadsvernieuwingscontracten. Er wordt een lichtplan opgesteld om het energieverbruik te rationaliseren en om de stad en haar gebouwen aantrekkelijker te maken. Een centraal beleid voor stadsontwikkeling en stadsplanning met vereenvoudigde procedures en premies moet het ontwerpen en inrichten van nieuwe openbare ruimte en het renoveren van bestaande openbare ruimte vergemakkelijken en sneller doen gaan.